با ما تماس بگیرید : ۱۸۸۳ ۰۲۱

برگ سبز موتور هوندا

کد آگهی : 100,898


اطلاعات آگهی دهنده :

پست الکترونیک
-


اطلاعات آگهی :

تاریخ ارسال
1395-10-06
دسته بندی
قیمت
توافقی
شهر
کرج


مشخصات :برگ سبز موتورهوندا125
تورناآبی مدل89شماره پلاک319 ایران 81864 شماره شاسی 8904668 شماره موتور 2969208 بنام یوسف قهرمانی مفقود و از درجه اعتبار
ساقط می باشد