با ما تماس بگیرید : ۱۸۸۳ ۰۲۱

مفقودی پروانه مطب دندانپزشکی

کد آگهی : 101,786


اطلاعات آگهی دهنده :

پست الکترونیک
-


اطلاعات آگهی :

تاریخ ارسال
1395-10-13
دسته بندی
قیمت
توافقی
شهر
کرج


مشخصات :پروانه مطب دندانپزشکی
به شماره 94-1117-91692-264 از شهرستان ایرانشهر صادره به تاریخ 1388/1/22 متعلق به اینجانب دکتر فرامرز مرادی دندانپزشک عمومی به شماره نظام 91692
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است