با ما تماس بگیرید : ۱۸۸۳ ۰۲۱

سند فروش ون دلیکای تاکسی

کد آگهی : 101,931


اطلاعات آگهی دهنده :

پست الکترونیک
-


اطلاعات آگهی :

تاریخ ارسال
1395-10-14
دسته بندی
قیمت
توافقی
شهر
تهران


مشخصات :سند فروش ون
دلیکای تاکسی به شماره شاسی LDNL70YH170136945 و شماره موتور 4G63S4MSDS2264 به مالکیت آقای حامد ریاضی مفقودگردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.