با ما تماس بگیرید : ۱۸۸۳ ۰۲۱

مفقودی وکالتنامه

کد آگهی : 102,756


اطلاعات آگهی دهنده :

پست الکترونیک
-


اطلاعات آگهی :

تاریخ ارسال
1395-10-20
دسته بندی
قیمت
توافقی
شهر
کرج


مشخصات :وکالتنامه به شماره
138095 مورخ 95/4/12 از دفتر خانه 31 ملارد
مفقود و فاقد اعتبار است