با ما تماس بگیرید : ۱۸۸۳ ۰۲۱

گمشده برگ سبز

کد آگهی : 102,809


اطلاعات آگهی دهنده :

پست الکترونیک
-


اطلاعات آگهی :

تاریخ ارسال
1395-10-20
دسته بندی
قیمت
توافقی
شهر
تهران


مشخصات :برگ سبز ماشین
به شماره انتظامی 532ص76ایران66 و شماره موتور 05271785 و شماره شاسی NAS411100E3572510 مفقود گردیده و فاقد اعتبار
است