پشتیبانی و مشاوره : 45897

استخدام


جدیدترین آگهی های استخدام

نیازمند یک نفرحسابدارباتجربه

نیازمند یک نفرحسابدارباتجربه

3 روز پیش0

نیازمند رویه کوب کاروکارگرساده جهت کاردرکارگاه

نیازمند رویه کوب کاروکارگرساده جهت کاردرکارگاه

3 روز پیش0

نیازمند چند نفرخانم جهت نگهداری ازخانم سالمند

نیازمند چند نفرخانم جهت نگهداری ازخانم سالمند

3 روز پیش0

نیازمند یک کارگرماهرخانم

نیازمند یک کارگرماهرخانم

3 روز پیش0

نیازمند به 3نفراپراتورآقا آشنا به تایپ کامپیوتر در استان همدان

نیازمند به 3نفراپراتورآقا آشنا به تایپ کامپیوتر در استان همدان

3 روز پیش0

نیازمند پرستارکودک صبحها

نیازمند پرستارکودک صبحها

3 روز پیش


آگهی استخدام نیروی ثابت

آگهی استخدام نیروی ثابت

3 روز پیش0

 نیازمند دو نفرنیروی آقا جهت کاردربستنی فروشی

نیازمند دو نفرنیروی آقا جهت کاردربستنی فروشی

3 روز پیش0

نیازمند یک فروشنده مجرب خانم

نیازمند یک فروشنده مجرب خانم

3 روز پیش0

 نیازمند یک رویه کوب

نیازمند یک رویه کوب

3 روز پیش0

ثبت نام برای اعطای نمایندگی بیمه عمر در سراسر کشور

ثبت نام برای اعطای نمایندگی بیمه عمر در سراسر کشور

3 روز پیشرایگان

استخدام طراح

استخدام طراح

3 روز پیشرایگان


نیازمند یک همکار خانوم یا آقا جهت کار در لالجین

نیازمند یک همکار خانوم یا آقا جهت کار در لالجین

4 هفته پیش0

نیازمند تعدادی کارگر جهت کار در کارواش

نیازمند تعدادی کارگر جهت کار در کارواش

4 هفته پیش0

نیازمند یک پارکبان جوان و زرنگ (ترجیها قد بلند)

نیازمند یک پارکبان جوان و زرنگ (ترجیها قد بلند)

4 هفته پیش0

 نیازمند یک مربی امادگی با تجربه کاری و لیسانس

نیازمند یک مربی امادگی با تجربه کاری و لیسانس

4 هفته پیش0

نیازمند یک نیروی جوان جهت کار در کارواش به صورت ثابت

نیازمند یک نیروی جوان جهت کار در کارواش به صورت ثابت

4 هفته پیش0

نیازمند تعدادی شاگرد جهت کار در مغازه کفش فروشی

نیازمند تعدادی شاگرد جهت کار در مغازه کفش فروشی

4 هفته پیش0


نیازمندیک فروشنده برای شیفت بعداظهر

نیازمندیک فروشنده برای شیفت بعداظهر

4 هفته پیش0

نیازمند فروشنده خانم ساعت کاری 9نیم تا 1 بعداظهر 4تا 9

نیازمند فروشنده خانم ساعت کاری 9نیم تا 1 بعداظهر 4تا 9

1 ماه پیش0

نیازمند دو نیروی کار خانم جهت کارد ر گلخانه

نیازمند دو نیروی کار خانم جهت کارد ر گلخانه

1 ماه پیش0

نیازمند یک شاگرد ماهر و نیمه ماهر

نیازمند یک شاگرد ماهر و نیمه ماهر

1 ماه پیش0

شرکت شمیم استخدام میکند

شرکت شمیم استخدام میکند

1 ماه پیش0

استخدام پرستار کودک خانم

استخدام پرستار کودک خانم

1 ماه پیش0


دفتر تبلیغاتی به دو نفر همکار خانم نیازمند است

دفتر تبلیغاتی به دو نفر همکار خانم نیازمند است

1 ماه پیش0

نیازمند یک خانم خدمه جهت کار در مهد کودک

نیازمند یک خانم خدمه جهت کار در مهد کودک

1 ماه پیش0

نیازمند یک خانم جهت کار در بسته بندی جوراب

نیازمند یک خانم جهت کار در بسته بندی جوراب

1 ماه پیش0

نیازمند تعدادی جوشکار درب و پنجره

نیازمند تعدادی جوشکار درب و پنجره

1 ماه پیش0

استخدام راننده برای درون شهری و برون شهری

استخدام راننده برای درون شهری و برون شهری

1 ماه پیشرایگان

نیازمند تعدادی گارسون با تجربه ،تعدادی ظرفشور،یک پیک موتوری

نیازمند تعدادی گارسون با تجربه ،تعدادی ظرفشور،یک پیک موتوری

1 ماه پیش0


نیازمند چندنفرچرخکارخانم با محیط کاملا زنانه

نیازمند چندنفرچرخکارخانم با محیط کاملا زنانه

1 ماه پیش0

فروشگاههای افق کوروش دعوت به همکاری مینماید

فروشگاههای افق کوروش دعوت به همکاری مینماید

1 ماه پیش0

نیازمند تعدادی خانم کمتر از 35سال

نیازمند تعدادی خانم کمتر از 35سال

1 ماه پیش0

نیازمند یک شاگرد جهت کاردرکارواش

نیازمند یک شاگرد جهت کاردرکارواش

1 ماه پیش0

نیازمندیک حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلوجهت

نیازمندیک حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلوجهت

1 ماه پیش0

نیازمند یک نفر آقاجهت کار در لباس تبلیغاتی

نیازمند یک نفر آقاجهت کار در لباس تبلیغاتی

1 ماه پیش0


نیازمند تعدادی نیروی کار خانم ماهر

نیازمند تعدادی نیروی کار خانم ماهر

1 ماه پیش0

نیازمند یک کمک آشپز آقا و یک نیروی خدماتی

نیازمند یک کمک آشپز آقا و یک نیروی خدماتی

1 ماه پیش0

نیازمند تعدادی نیروی بازاریاب آقا جهت معرفی ونصب اپلیکیشن اسگاد

نیازمند تعدادی نیروی بازاریاب آقا جهت معرفی ونصب اپلیکیشن اسگاد

1 ماه پیش0

نیازمند یک نفربرشکارماهر

نیازمند یک نفربرشکارماهر

1 ماه پیش0

نیازمند تعدادی بازاریاب خانم وآقا

نیازمند تعدادی بازاریاب خانم وآقا

1 ماه پیش0

نیازمندیک شاگرد جهت سقف کاذب

نیازمندیک شاگرد جهت سقف کاذب

1 ماه پیش0


نیازمند3نفرنیروی جوان جهت کاردرکارواش

نیازمند3نفرنیروی جوان جهت کاردرکارواش

1 ماه پیش0

نیازمند به 15دستگاه خودروسمند وپژوهمراه با راننده

نیازمند به 15دستگاه خودروسمند وپژوهمراه با راننده

1 ماه پیش0

نیازمند یک نفرخانم جهت انجام امورات منزل

نیازمند یک نفرخانم جهت انجام امورات منزل

1 ماه پیش0

نیازمند نیروی خانم وآقا جهت نظافت

نیازمند نیروی خانم وآقا جهت نظافت

1 ماه پیش0

نیازمند کارگرساده جهت کاردرقنادی

نیازمند کارگرساده جهت کاردرقنادی

1 ماه پیش0

نیازمند تعدادی بازاریاب با تجربه خانم وآقا

نیازمند تعدادی بازاریاب با تجربه خانم وآقا

1 ماه پیش0


نیازمند یک نفرنیروی خانم یاآقا جهت کاردرگلخانه

نیازمند یک نفرنیروی خانم یاآقا جهت کاردرگلخانه

1 ماه پیش0

نیازمند به تعداد4نفربازاریاب آقا یاخانم

نیازمند به تعداد4نفربازاریاب آقا یاخانم

1 ماه پیش0

نیازمند به یک نفربازنشسته (آقا)

نیازمند به یک نفربازنشسته (آقا)

1 ماه پیش0

نیازمند یک نفرنیروی خانم یا آقا

نیازمند یک نفرنیروی خانم یا آقا

1 ماه پیش0

نیازمند یک خیاط خانم مجرب

نیازمند یک خیاط خانم مجرب

1 ماه پیش0

نیازمند یک کارگرساده جهت کاردرقنادی

نیازمند یک کارگرساده جهت کاردرقنادی

1 ماه پیش0


نیازمند یک خانم آرایشگر ترجیحا مجرد

نیازمند یک خانم آرایشگر ترجیحا مجرد

1 ماه پیش0

نیازمند دو بتانه کار کابینت روشویی

نیازمند دو بتانه کار کابینت روشویی

1 ماه پیش0

نیازمندتعدادی خانم و یا نوجوان جهت زیر کاری رنگ

نیازمندتعدادی خانم و یا نوجوان جهت زیر کاری رنگ

1 ماه پیش0

نیازمند یک منشی خانم جهت کار در دندانپزشکی

نیازمند یک منشی خانم جهت کار در دندانپزشکی

1 ماه پیش0

منشی مسلط به زبان انگلیسی

منشی مسلط به زبان انگلیسی

خیلی وقت پیش0

کار در آزمایشگاه طبی پس از کارورزی رایگان

کار در آزمایشگاه طبی پس از کارورزی رایگان

خیلی وقت پیش0


استخدام آبدارچی نظافتچی

استخدام آبدارچی نظافتچی

خیلی وقت پیشتوافقی

راننده متاهل و مجرب با خودرو ۲۰۶صندوقدار

راننده متاهل و مجرب با خودرو ۲۰۶صندوقدار

خیلی وقت پیشتوافقی

آموزش و مدرک دستیار تخصص دندانپزشکی

آموزش و مدرک دستیار تخصص دندانپزشکی

خیلی وقت پیش1

کارشناس فروش خانم

کارشناس فروش خانم

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام آزمایشگاه پزشکی- آموزش تضمینی

استخدام آزمایشگاه پزشکی- آموزش تضمینی

خیلی وقت پیشتوافقی

کارگر ساده قهوه خانه

کارگر ساده قهوه خانه

خیلی وقت پیش1,000,000


فروشنده خانم جهت کار در مزون مانتو

فروشنده خانم جهت کار در مزون مانتو

خیلی وقت پیش1,200,000

ارایشگر ماهر آقا

ارایشگر ماهر آقا

خیلی وقت پیش1

به چندنظافتچی آقاوخانم نیازمندیم جای خواب آقایان

به چندنظافتچی آقاوخانم نیازمندیم جای خواب آقایان

خیلی وقت پیش1

نیروی مرد فعال

نیروی مرد فعال

خیلی وقت پیش1

ابدارچی - نظافت - اشپزی

ابدارچی - نظافت - اشپزی

خیلی وقت پیشتوافقی

درخواست سرویس رفت و آمد شخصی

درخواست سرویس رفت و آمد شخصی

خیلی وقت پیش40,000


استخدام ویزیتور و بازاریاب حضوری

استخدام ویزیتور و بازاریاب حضوری

خیلی وقت پیش1

استخدام در بهترین املاک غرب تهران

استخدام در بهترین املاک غرب تهران

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام برقکار نیمه ماهر و تازه کار

استخدام برقکار نیمه ماهر و تازه کار

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام کارآموز معماری Studio Sketch

استخدام کارآموز معماری Studio Sketch

خیلی وقت پیش1

تعدادی راننده با ماشین با درامدعالی

تعدادی راننده با ماشین با درامدعالی

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام برنامه نویس/بازاریاب/کارشناس پشتیبانی

استخدام برنامه نویس/بازاریاب/کارشناس پشتیبانی

خیلی وقت پیشتوافقی


مشاور خانم، دفتر امور مهاجرت(حتما بخوانید)

مشاور خانم، دفتر امور مهاجرت(حتما بخوانید)

خیلی وقت پیشتوافقی

آشپز کمک آشپز کارگر ظرفشور

آشپز کمک آشپز کارگر ظرفشور

خیلی وقت پیشتوافقی

ستخدام حسابدار و کارمند اداری

ستخدام حسابدار و کارمند اداری

خیلی وقت پیشتوافقی

آگهی رسمی استخدام اسنپ Snapp

آگهی رسمی استخدام اسنپ Snapp

خیلی وقت پیش100,000,000

استخدام کارشناس ادبیات - نویسنده و ویراستار

استخدام کارشناس ادبیات - نویسنده و ویراستار

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام مشاور املاک با درآمد ماهینانه*۱۳ میلیون*

استخدام مشاور املاک با درآمد ماهینانه*۱۳ میلیون*

خیلی وقت پیشتوافقی


استخدام نیرو در دفاتر پیشخوان دولت

استخدام نیرو در دفاتر پیشخوان دولت

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام خانم-بیمه ما(بانک ملت)

استخدام خانم-بیمه ما(بانک ملت)

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام مشاور املاک

استخدام مشاور املاک

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام کارمند روابط عمومی (آقا)

استخدام کارمند روابط عمومی (آقا)

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام شاگرد برای جرثقیل

استخدام شاگرد برای جرثقیل

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام پیک غذا

استخدام پیک غذا

خیلی وقت پیش1,300,000


استخدام موتورسیکلت و وانت بار در الوپیک

استخدام موتورسیکلت و وانت بار در الوپیک

خیلی وقت پیش1

استخدام پرستار آقا

استخدام پرستار آقا

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام در آزمایشگاه تشخیص طبی

استخدام در آزمایشگاه تشخیص طبی

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام - مسلط به کامپیوتر و ps4

استخدام - مسلط به کامپیوتر و ps4

خیلی وقت پیشتوافقی

تحول زندگی.... قیطریه استخدام مشاور مبتدی(( خانم))

تحول زندگی.... قیطریه استخدام مشاور مبتدی(( خانم))

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام کارآموز فروش تور خارجی

استخدام کارآموز فروش تور خارجی

خیلی وقت پیشتوافقی


استخدام بازاریاب میدانی شرکت اسنپ

استخدام بازاریاب میدانی شرکت اسنپ

خیلی وقت پیش150,000

استخدام منشی خانم با مدرک لیسانس

استخدام منشی خانم با مدرک لیسانس

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام بازاریاب اینترنتی/

استخدام بازاریاب اینترنتی/

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام مشاور حرفه ای ماهیانه 12 میلیون

استخدام مشاور حرفه ای ماهیانه 12 میلیون

خیلی وقت پیش12,000,000

استخدام ٢٥٠ نفر کارمند خانم جوان

استخدام ٢٥٠ نفر کارمند خانم جوان

خیلی وقت پیش2,000,000

بازاریاب بیسکوئیت ستاک

بازاریاب بیسکوئیت ستاک

خیلی وقت پیش1,200,000


استخدام برنامه نویس اندروید و ios

استخدام برنامه نویس اندروید و ios

خیلی وقت پیشتوافقی

خانم یا آقا مسلط به نرم افزار هلو جهت تدریس

خانم یا آقا مسلط به نرم افزار هلو جهت تدریس

خیلی وقت پیشتوافقی

اولین دوره استخدامی در سال 1397

اولین دوره استخدامی در سال 1397

خیلی وقت پیشتوافقی

کارگرساده باجای خواب غذاو.....

کارگرساده باجای خواب غذاو.....

خیلی وقت پیش1,300,000

استخدام صندوقدار نیمه وقت

استخدام صندوقدار نیمه وقت

خیلی وقت پیشتوافقی

سرویسکار یخچال فریزر و لباسشویی نیازمندیم

سرویسکار یخچال فریزر و لباسشویی نیازمندیم

خیلی وقت پیشتوافقی


استخدام پرسنل خانم در واحد تولید سپر

استخدام پرسنل خانم در واحد تولید سپر

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام کارمند it شرکت معتبر شرایط عالی

استخدام کارمند it شرکت معتبر شرایط عالی

خیلی وقت پیشتوافقی

کمک آشپز کافه رستوران

کمک آشپز کافه رستوران

خیلی وقت پیشتوافقی

صندوقدار خانم حقوق١٢٠٠ ماهیانه با بیمه

صندوقدار خانم حقوق١٢٠٠ ماهیانه با بیمه

خیلی وقت پیش1,200,000

استخدام کارگر شهرستانی با جای خواب

استخدام کارگر شهرستانی با جای خواب

خیلی وقت پیش1,500,000

کارشناس حسابداری

کارشناس حسابداری

خیلی وقت پیشتوافقی


دعوت به همکاری جهت تدریس

دعوت به همکاری جهت تدریس

خیلی وقت پیشتوافقی

کارمند اداری مسلط به کامپیوتر

کارمند اداری مسلط به کامپیوتر

خیلی وقت پیشتوافقی

5000 نماینده و مدیرفروش

5000 نماینده و مدیرفروش

خیلی وقت پیشتوافقی

به یک آرایشگر ماهر

به یک آرایشگر ماهر

خیلی وقت پیشتوافقی

THE ONE استخدام مدرس

THE ONE استخدام مدرس

خیلی وقت پیشتوافقی

شرکت معتبر بازرگانی تولیدی

شرکت معتبر بازرگانی تولیدی

خیلی وقت پیشتوافقی

راهنمایی ها و لینک های مفید

دانلود اپ جام 24

با استفاده از اپ جام 24 در پلتفرم اندروید و به زودی ای او اس و ویندوز فون، شما می توانید اگهی های جام24 را مشاهده، اگهی رایگان ارسال و از تخفیف ویژه برای ارسال اگهی چاپی در روزنامه برخوردار شوید. فقط کافیست که اپ ما را دریافت و بر روی دستگاه هوشمند خود نصب نمائید.


دانلود اپ جام24 برای ایفون و ایپد و یا دانلود اپ جام24 برای گوشی و تبلت های اندرویدی