پول و سرمایه نیازمندی های اینترنتی

تلفن : 36637500 - 031

estekhdam.png


جدیدترین آگهی های استخدام

به نیروی کار آقا نیازمندیم

به نیروی کار آقا نیازمندیم

خیلی وقت پیش15,000,000

کارافرینی....

کارافرینی....

خیلی وقت پیش

بازار یابی حضوری با حقوق عالی

بازار یابی حضوری با حقوق عالی

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام کارشناس فروش با حقوق بالا

استخدام کارشناس فروش با حقوق بالا

خیلی وقت پیشرایگان

تایپ در منزل با کارمزد عالی برای افراد جویای کار-09399738868

تایپ در منزل با کارمزد عالی برای افراد جویای کار-09399738868

خیلی وقت پیش15,000

استخدام راننده تاکسی تلفنی

استخدام راننده تاکسی تلفنی

خیلی وقت پیش0


مدیر تبلیغات و بازاریاب

مدیر تبلیغات و بازاریاب

خیلی وقت پیش111,111,111

استخدام طراح معماری

استخدام طراح معماری

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام ماسور خانم

استخدام ماسور خانم

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام تایپیست و اپراطور دستگاه زیراکس،دانشگاه خوراسگان،۱۷-۸،حقوق توافقی ۰۹۰۳۸۹۰۸۴۲۷

استخدام تایپیست و اپراطور دستگاه زیراکس،دانشگاه خوراسگان،۱۷-۸،حقوق توافقی ۰۹۰۳۸۹۰۸۴۲۷

خیلی وقت پیشتوافقی

بازار یابی حضوری با حقوق عالی

بازار یابی حضوری با حقوق عالی

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام خانم و آقای متاهل

استخدام خانم و آقای متاهل

خیلی وقت پیشتوافقی


استخدام وردپرس کار خانم بصورت تمام وقت و حضوری در اصفهان

استخدام وردپرس کار خانم بصورت تمام وقت و حضوری در اصفهان

خیلی وقت پیش0

استخدام نیروی فروش

استخدام نیروی فروش

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام در زمینه اداری ، دفتری با حقوق و مزایا عالی

استخدام در زمینه اداری ، دفتری با حقوق و مزایا عالی

خیلی وقت پیش

نیازمند یک نفرحسابدارباتجربه

نیازمند یک نفرحسابدارباتجربه

خیلی وقت پیش0

نیازمند رویه کوب کاروکارگرساده جهت کاردرکارگاه

نیازمند رویه کوب کاروکارگرساده جهت کاردرکارگاه

خیلی وقت پیش0

نیازمند چند نفرخانم جهت نگهداری ازخانم سالمند

نیازمند چند نفرخانم جهت نگهداری ازخانم سالمند

خیلی وقت پیش0


نیازمند یک کارگرماهرخانم

نیازمند یک کارگرماهرخانم

خیلی وقت پیش0

نیازمند به 3نفراپراتورآقا آشنا به تایپ کامپیوتر در استان همدان

نیازمند به 3نفراپراتورآقا آشنا به تایپ کامپیوتر در استان همدان

خیلی وقت پیش0

نیازمند پرستارکودک صبحها

نیازمند پرستارکودک صبحها

خیلی وقت پیش

آگهی استخدام نیروی ثابت

آگهی استخدام نیروی ثابت

خیلی وقت پیش0

 نیازمند دو نفرنیروی آقا جهت کاردربستنی فروشی

نیازمند دو نفرنیروی آقا جهت کاردربستنی فروشی

خیلی وقت پیش0

نیازمند یک فروشنده مجرب خانم

نیازمند یک فروشنده مجرب خانم

خیلی وقت پیش0


 نیازمند یک رویه کوب

نیازمند یک رویه کوب

خیلی وقت پیش0

ثبت نام برای اعطای نمایندگی بیمه عمر در سراسر کشور

ثبت نام برای اعطای نمایندگی بیمه عمر در سراسر کشور

خیلی وقت پیشرایگان

استخدام طراح

استخدام طراح

خیلی وقت پیشرایگان

نیازمند یک همکار خانوم یا آقا جهت کار در لالجین

نیازمند یک همکار خانوم یا آقا جهت کار در لالجین

خیلی وقت پیش0

نیازمند تعدادی کارگر جهت کار در کارواش

نیازمند تعدادی کارگر جهت کار در کارواش

خیلی وقت پیش0

نیازمند یک پارکبان جوان و زرنگ (ترجیها قد بلند)

نیازمند یک پارکبان جوان و زرنگ (ترجیها قد بلند)

خیلی وقت پیش0


 نیازمند یک مربی امادگی با تجربه کاری و لیسانس

نیازمند یک مربی امادگی با تجربه کاری و لیسانس

خیلی وقت پیش0

نیازمند یک نیروی جوان جهت کار در کارواش به صورت ثابت

نیازمند یک نیروی جوان جهت کار در کارواش به صورت ثابت

خیلی وقت پیش0

نیازمند تعدادی شاگرد جهت کار در مغازه کفش فروشی

نیازمند تعدادی شاگرد جهت کار در مغازه کفش فروشی

خیلی وقت پیش0

نیازمندیک فروشنده برای شیفت بعداظهر

نیازمندیک فروشنده برای شیفت بعداظهر

خیلی وقت پیش0

نیازمند فروشنده خانم ساعت کاری 9نیم تا 1 بعداظهر 4تا 9

نیازمند فروشنده خانم ساعت کاری 9نیم تا 1 بعداظهر 4تا 9

خیلی وقت پیش0

نیازمند دو نیروی کار خانم جهت کارد ر گلخانه

نیازمند دو نیروی کار خانم جهت کارد ر گلخانه

خیلی وقت پیش0


نیازمند یک شاگرد ماهر و نیمه ماهر

نیازمند یک شاگرد ماهر و نیمه ماهر

خیلی وقت پیش0

شرکت شمیم استخدام میکند

شرکت شمیم استخدام میکند

خیلی وقت پیش0

استخدام پرستار کودک خانم

استخدام پرستار کودک خانم

خیلی وقت پیش0

دفتر تبلیغاتی به دو نفر همکار خانم نیازمند است

دفتر تبلیغاتی به دو نفر همکار خانم نیازمند است

خیلی وقت پیش0

نیازمند یک خانم خدمه جهت کار در مهد کودک

نیازمند یک خانم خدمه جهت کار در مهد کودک

خیلی وقت پیش0

نیازمند یک خانم جهت کار در بسته بندی جوراب

نیازمند یک خانم جهت کار در بسته بندی جوراب

خیلی وقت پیش0


نیازمند تعدادی جوشکار درب و پنجره

نیازمند تعدادی جوشکار درب و پنجره

خیلی وقت پیش0

استخدام راننده برای درون شهری و برون شهری

استخدام راننده برای درون شهری و برون شهری

خیلی وقت پیشرایگان

نیازمند تعدادی گارسون با تجربه ،تعدادی ظرفشور،یک پیک موتوری

نیازمند تعدادی گارسون با تجربه ،تعدادی ظرفشور،یک پیک موتوری

خیلی وقت پیش0

نیازمند چندنفرچرخکارخانم با محیط کاملا زنانه

نیازمند چندنفرچرخکارخانم با محیط کاملا زنانه

خیلی وقت پیش0

فروشگاههای افق کوروش دعوت به همکاری مینماید

فروشگاههای افق کوروش دعوت به همکاری مینماید

خیلی وقت پیش0

نیازمند تعدادی خانم کمتر از 35سال

نیازمند تعدادی خانم کمتر از 35سال

خیلی وقت پیش0


نیازمند یک شاگرد جهت کاردرکارواش

نیازمند یک شاگرد جهت کاردرکارواش

خیلی وقت پیش0

نیازمندیک حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلوجهت

نیازمندیک حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلوجهت

خیلی وقت پیش0

نیازمند یک نفر آقاجهت کار در لباس تبلیغاتی

نیازمند یک نفر آقاجهت کار در لباس تبلیغاتی

خیلی وقت پیش0

نیازمند تعدادی نیروی کار خانم ماهر

نیازمند تعدادی نیروی کار خانم ماهر

خیلی وقت پیش0

نیازمند یک کمک آشپز آقا و یک نیروی خدماتی

نیازمند یک کمک آشپز آقا و یک نیروی خدماتی

خیلی وقت پیش0

نیازمند تعدادی نیروی بازاریاب آقا جهت معرفی ونصب اپلیکیشن اسگاد

نیازمند تعدادی نیروی بازاریاب آقا جهت معرفی ونصب اپلیکیشن اسگاد

خیلی وقت پیش0


نیازمند یک نفربرشکارماهر

نیازمند یک نفربرشکارماهر

خیلی وقت پیش0

نیازمند تعدادی بازاریاب خانم وآقا

نیازمند تعدادی بازاریاب خانم وآقا

خیلی وقت پیش0

نیازمندیک شاگرد جهت سقف کاذب

نیازمندیک شاگرد جهت سقف کاذب

خیلی وقت پیش0

نیازمند3نفرنیروی جوان جهت کاردرکارواش

نیازمند3نفرنیروی جوان جهت کاردرکارواش

خیلی وقت پیش0

نیازمند به 15دستگاه خودروسمند وپژوهمراه با راننده

نیازمند به 15دستگاه خودروسمند وپژوهمراه با راننده

خیلی وقت پیش0

نیازمند یک نفرخانم جهت انجام امورات منزل

نیازمند یک نفرخانم جهت انجام امورات منزل

خیلی وقت پیش0


نیازمند نیروی خانم وآقا جهت نظافت

نیازمند نیروی خانم وآقا جهت نظافت

خیلی وقت پیش0

نیازمند کارگرساده جهت کاردرقنادی

نیازمند کارگرساده جهت کاردرقنادی

خیلی وقت پیش0

نیازمند تعدادی بازاریاب با تجربه خانم وآقا

نیازمند تعدادی بازاریاب با تجربه خانم وآقا

خیلی وقت پیش0

نیازمند یک نفرنیروی خانم یاآقا جهت کاردرگلخانه

نیازمند یک نفرنیروی خانم یاآقا جهت کاردرگلخانه

خیلی وقت پیش0

نیازمند به تعداد4نفربازاریاب آقا یاخانم

نیازمند به تعداد4نفربازاریاب آقا یاخانم

خیلی وقت پیش0

نیازمند به یک نفربازنشسته (آقا)

نیازمند به یک نفربازنشسته (آقا)

خیلی وقت پیش0


نیازمند یک نفرنیروی خانم یا آقا

نیازمند یک نفرنیروی خانم یا آقا

خیلی وقت پیش0

نیازمند یک خیاط خانم مجرب

نیازمند یک خیاط خانم مجرب

خیلی وقت پیش0

نیازمند یک کارگرساده جهت کاردرقنادی

نیازمند یک کارگرساده جهت کاردرقنادی

خیلی وقت پیش0

نیازمند یک خانم آرایشگر ترجیحا مجرد

نیازمند یک خانم آرایشگر ترجیحا مجرد

خیلی وقت پیش0

نیازمند دو بتانه کار کابینت روشویی

نیازمند دو بتانه کار کابینت روشویی

خیلی وقت پیش0

نیازمندتعدادی خانم و یا نوجوان جهت زیر کاری رنگ

نیازمندتعدادی خانم و یا نوجوان جهت زیر کاری رنگ

خیلی وقت پیش0


نیازمند یک منشی خانم جهت کار در دندانپزشکی

نیازمند یک منشی خانم جهت کار در دندانپزشکی

خیلی وقت پیش0

منشی مسلط به زبان انگلیسی

منشی مسلط به زبان انگلیسی

خیلی وقت پیش0

کار در آزمایشگاه طبی پس از کارورزی رایگان

کار در آزمایشگاه طبی پس از کارورزی رایگان

خیلی وقت پیش0

استخدام آبدارچی نظافتچی

استخدام آبدارچی نظافتچی

خیلی وقت پیشتوافقی

راننده متاهل و مجرب با خودرو ۲۰۶صندوقدار

راننده متاهل و مجرب با خودرو ۲۰۶صندوقدار

خیلی وقت پیشتوافقی

آموزش و مدرک دستیار تخصص دندانپزشکی

آموزش و مدرک دستیار تخصص دندانپزشکی

خیلی وقت پیش1


کارشناس فروش خانم

کارشناس فروش خانم

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام آزمایشگاه پزشکی- آموزش تضمینی

استخدام آزمایشگاه پزشکی- آموزش تضمینی

خیلی وقت پیشتوافقی

کارگر ساده قهوه خانه

کارگر ساده قهوه خانه

خیلی وقت پیش1,000,000

فروشنده خانم جهت کار در مزون مانتو

فروشنده خانم جهت کار در مزون مانتو

خیلی وقت پیش1,200,000

ارایشگر ماهر آقا

ارایشگر ماهر آقا

خیلی وقت پیش1

به چندنظافتچی آقاوخانم نیازمندیم جای خواب آقایان

به چندنظافتچی آقاوخانم نیازمندیم جای خواب آقایان

خیلی وقت پیش1


نیروی مرد فعال

نیروی مرد فعال

خیلی وقت پیش1

ابدارچی - نظافت - اشپزی

ابدارچی - نظافت - اشپزی

خیلی وقت پیشتوافقی

درخواست سرویس رفت و آمد شخصی

درخواست سرویس رفت و آمد شخصی

خیلی وقت پیش40,000

استخدام ویزیتور و بازاریاب حضوری

استخدام ویزیتور و بازاریاب حضوری

خیلی وقت پیش1

استخدام در بهترین املاک غرب تهران

استخدام در بهترین املاک غرب تهران

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام برقکار نیمه ماهر و تازه کار

استخدام برقکار نیمه ماهر و تازه کار

خیلی وقت پیشتوافقی


استخدام کارآموز معماری Studio Sketch

استخدام کارآموز معماری Studio Sketch

خیلی وقت پیش1

تعدادی راننده با ماشین با درامدعالی

تعدادی راننده با ماشین با درامدعالی

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام برنامه نویس/بازاریاب/کارشناس پشتیبانی

استخدام برنامه نویس/بازاریاب/کارشناس پشتیبانی

خیلی وقت پیشتوافقی

مشاور خانم، دفتر امور مهاجرت(حتما بخوانید)

مشاور خانم، دفتر امور مهاجرت(حتما بخوانید)

خیلی وقت پیشتوافقی

آشپز کمک آشپز کارگر ظرفشور

آشپز کمک آشپز کارگر ظرفشور

خیلی وقت پیشتوافقی

ستخدام حسابدار و کارمند اداری

ستخدام حسابدار و کارمند اداری

خیلی وقت پیشتوافقی


آگهی رسمی استخدام اسنپ Snapp

آگهی رسمی استخدام اسنپ Snapp

خیلی وقت پیش100,000,000

استخدام کارشناس ادبیات - نویسنده و ویراستار

استخدام کارشناس ادبیات - نویسنده و ویراستار

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام مشاور املاک با درآمد ماهینانه*۱۳ میلیون*

استخدام مشاور املاک با درآمد ماهینانه*۱۳ میلیون*

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام نیرو در دفاتر پیشخوان دولت

استخدام نیرو در دفاتر پیشخوان دولت

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام خانم-بیمه ما(بانک ملت)

استخدام خانم-بیمه ما(بانک ملت)

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام مشاور املاک

استخدام مشاور املاک

خیلی وقت پیشتوافقی


استخدام کارمند روابط عمومی (آقا)

استخدام کارمند روابط عمومی (آقا)

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام شاگرد برای جرثقیل

استخدام شاگرد برای جرثقیل

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام پیک غذا

استخدام پیک غذا

خیلی وقت پیش1,300,000

استخدام موتورسیکلت و وانت بار در الوپیک

استخدام موتورسیکلت و وانت بار در الوپیک

خیلی وقت پیش1

استخدام پرستار آقا

استخدام پرستار آقا

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام در آزمایشگاه تشخیص طبی

استخدام در آزمایشگاه تشخیص طبی

خیلی وقت پیشتوافقی


استخدام - مسلط به کامپیوتر و ps4

استخدام - مسلط به کامپیوتر و ps4

خیلی وقت پیشتوافقی

تحول زندگی.... قیطریه استخدام مشاور مبتدی(( خانم))

تحول زندگی.... قیطریه استخدام مشاور مبتدی(( خانم))

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام کارآموز فروش تور خارجی

استخدام کارآموز فروش تور خارجی

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام بازاریاب میدانی شرکت اسنپ

استخدام بازاریاب میدانی شرکت اسنپ

خیلی وقت پیش150,000

استخدام منشی خانم با مدرک لیسانس

استخدام منشی خانم با مدرک لیسانس

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام بازاریاب اینترنتی/

استخدام بازاریاب اینترنتی/

خیلی وقت پیشتوافقی


استخدام مشاور حرفه ای ماهیانه 12 میلیون

استخدام مشاور حرفه ای ماهیانه 12 میلیون

خیلی وقت پیش12,000,000

استخدام ٢٥٠ نفر کارمند خانم جوان

استخدام ٢٥٠ نفر کارمند خانم جوان

خیلی وقت پیش2,000,000

بازاریاب بیسکوئیت ستاک

بازاریاب بیسکوئیت ستاک

خیلی وقت پیش1,200,000

استخدام برنامه نویس اندروید و ios

استخدام برنامه نویس اندروید و ios

خیلی وقت پیشتوافقی

خانم یا آقا مسلط به نرم افزار هلو جهت تدریس

خانم یا آقا مسلط به نرم افزار هلو جهت تدریس

خیلی وقت پیشتوافقی

اولین دوره استخدامی در سال 1397

اولین دوره استخدامی در سال 1397

خیلی وقت پیشتوافقی

دانلود اپ پول و سرمایه

با استفاده از اپ پول و سرمایه در پلتفرم اندروید و به زودی ای او اس و ویندوز فون، شما می توانید اگهی های جام24 را مشاهده، اگهی رایگان ارسال و از تخفیف ویژه برای ارسال اگهی چاپی در روزنامه برخوردار شوید. فقط کافیست که اپ ما را دریافت و بر روی دستگاه هوشمند خود نصب نمائید.


دانلود اپ جام24 برای ایفون و ایپد و یا دانلود اپ جام24 برای گوشی و تبلت های اندرویدی