پشتیبانی و مشاوره : 45897

ساير استخدام

جدیدترین آگهی های ساير استخدام

نیازمند رویه کوب کاروکارگرساده جهت کاردرکارگاه

نیازمند رویه کوب کاروکارگرساده جهت کاردرکارگاه

3 روز پیش0

نیازمند چند نفرخانم جهت نگهداری ازخانم سالمند

نیازمند چند نفرخانم جهت نگهداری ازخانم سالمند

3 روز پیش0

نیازمند یک کارگرماهرخانم

نیازمند یک کارگرماهرخانم

3 روز پیش0

نیازمند به 3نفراپراتورآقا آشنا به تایپ کامپیوتر در استان همدان

نیازمند به 3نفراپراتورآقا آشنا به تایپ کامپیوتر در استان همدان

3 روز پیش0

آگهی استخدام نیروی ثابت

آگهی استخدام نیروی ثابت

3 روز پیش0

 نیازمند دو نفرنیروی آقا جهت کاردربستنی فروشی

نیازمند دو نفرنیروی آقا جهت کاردربستنی فروشی

3 روز پیش0


نیازمند یک فروشنده مجرب خانم

نیازمند یک فروشنده مجرب خانم

3 روز پیش0

 نیازمند یک رویه کوب

نیازمند یک رویه کوب

3 روز پیش0

نیازمند یک همکار خانوم یا آقا جهت کار در لالجین

نیازمند یک همکار خانوم یا آقا جهت کار در لالجین

4 هفته پیش0

نیازمند تعدادی کارگر جهت کار در کارواش

نیازمند تعدادی کارگر جهت کار در کارواش

4 هفته پیش0

نیازمند یک پارکبان جوان و زرنگ (ترجیها قد بلند)

نیازمند یک پارکبان جوان و زرنگ (ترجیها قد بلند)

4 هفته پیش0

 نیازمند یک مربی امادگی با تجربه کاری و لیسانس

نیازمند یک مربی امادگی با تجربه کاری و لیسانس

4 هفته پیش0


نیازمند یک نیروی جوان جهت کار در کارواش به صورت ثابت

نیازمند یک نیروی جوان جهت کار در کارواش به صورت ثابت

4 هفته پیش0

نیازمند تعدادی شاگرد جهت کار در مغازه کفش فروشی

نیازمند تعدادی شاگرد جهت کار در مغازه کفش فروشی

4 هفته پیش0

نیازمندیک فروشنده برای شیفت بعداظهر

نیازمندیک فروشنده برای شیفت بعداظهر

4 هفته پیش0

نیازمند فروشنده خانم ساعت کاری 9نیم تا 1 بعداظهر 4تا 9

نیازمند فروشنده خانم ساعت کاری 9نیم تا 1 بعداظهر 4تا 9

1 ماه پیش0

نیازمند دو نیروی کار خانم جهت کارد ر گلخانه

نیازمند دو نیروی کار خانم جهت کارد ر گلخانه

1 ماه پیش0

نیازمند یک شاگرد ماهر و نیمه ماهر

نیازمند یک شاگرد ماهر و نیمه ماهر

1 ماه پیش0


شرکت شمیم استخدام میکند

شرکت شمیم استخدام میکند

1 ماه پیش0

دفتر تبلیغاتی به دو نفر همکار خانم نیازمند است

دفتر تبلیغاتی به دو نفر همکار خانم نیازمند است

1 ماه پیش0

نیازمند یک خانم خدمه جهت کار در مهد کودک

نیازمند یک خانم خدمه جهت کار در مهد کودک

1 ماه پیش0

نیازمند یک خانم جهت کار در بسته بندی جوراب

نیازمند یک خانم جهت کار در بسته بندی جوراب

1 ماه پیش0

نیازمند تعدادی جوشکار درب و پنجره

نیازمند تعدادی جوشکار درب و پنجره

1 ماه پیش0

نیازمند تعدادی گارسون با تجربه ،تعدادی ظرفشور،یک پیک موتوری

نیازمند تعدادی گارسون با تجربه ،تعدادی ظرفشور،یک پیک موتوری

1 ماه پیش0


نیازمند چندنفرچرخکارخانم با محیط کاملا زنانه

نیازمند چندنفرچرخکارخانم با محیط کاملا زنانه

1 ماه پیش0

فروشگاههای افق کوروش دعوت به همکاری مینماید

فروشگاههای افق کوروش دعوت به همکاری مینماید

1 ماه پیش0

نیازمند تعدادی خانم کمتر از 35سال

نیازمند تعدادی خانم کمتر از 35سال

1 ماه پیش0

نیازمند یک شاگرد جهت کاردرکارواش

نیازمند یک شاگرد جهت کاردرکارواش

1 ماه پیش0

نیازمندیک حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلوجهت

نیازمندیک حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلوجهت

1 ماه پیش0

نیازمند یک نفر آقاجهت کار در لباس تبلیغاتی

نیازمند یک نفر آقاجهت کار در لباس تبلیغاتی

1 ماه پیش0


نیازمند تعدادی نیروی کار خانم ماهر

نیازمند تعدادی نیروی کار خانم ماهر

1 ماه پیش0

نیازمند یک کمک آشپز آقا و یک نیروی خدماتی

نیازمند یک کمک آشپز آقا و یک نیروی خدماتی

1 ماه پیش0

نیازمند تعدادی نیروی بازاریاب آقا جهت معرفی ونصب اپلیکیشن اسگاد

نیازمند تعدادی نیروی بازاریاب آقا جهت معرفی ونصب اپلیکیشن اسگاد

1 ماه پیش0

نیازمند یک نفربرشکارماهر

نیازمند یک نفربرشکارماهر

1 ماه پیش0

نیازمندیک شاگرد جهت سقف کاذب

نیازمندیک شاگرد جهت سقف کاذب

1 ماه پیش0

نیازمند3نفرنیروی جوان جهت کاردرکارواش

نیازمند3نفرنیروی جوان جهت کاردرکارواش

1 ماه پیش0


نیازمند یک نفرخانم جهت انجام امورات منزل

نیازمند یک نفرخانم جهت انجام امورات منزل

1 ماه پیش0

نیازمند نیروی خانم وآقا جهت نظافت

نیازمند نیروی خانم وآقا جهت نظافت

1 ماه پیش0

نیازمند کارگرساده جهت کاردرقنادی

نیازمند کارگرساده جهت کاردرقنادی

1 ماه پیش0

نیازمند تعدادی بازاریاب با تجربه خانم وآقا

نیازمند تعدادی بازاریاب با تجربه خانم وآقا

1 ماه پیش0

نیازمند یک نفرنیروی خانم یاآقا جهت کاردرگلخانه

نیازمند یک نفرنیروی خانم یاآقا جهت کاردرگلخانه

1 ماه پیش0

نیازمند به تعداد4نفربازاریاب آقا یاخانم

نیازمند به تعداد4نفربازاریاب آقا یاخانم

1 ماه پیش0


نیازمند به یک نفربازنشسته (آقا)

نیازمند به یک نفربازنشسته (آقا)

1 ماه پیش0

نیازمند یک نفرنیروی خانم یا آقا

نیازمند یک نفرنیروی خانم یا آقا

1 ماه پیش0

نیازمند یک خیاط خانم مجرب

نیازمند یک خیاط خانم مجرب

1 ماه پیش0

نیازمند یک کارگرساده جهت کاردرقنادی

نیازمند یک کارگرساده جهت کاردرقنادی

1 ماه پیش0

نیازمند یک خانم آرایشگر ترجیحا مجرد

نیازمند یک خانم آرایشگر ترجیحا مجرد

1 ماه پیش0

نیازمند دو بتانه کار کابینت روشویی

نیازمند دو بتانه کار کابینت روشویی

1 ماه پیش0


نیازمندتعدادی خانم و یا نوجوان جهت زیر کاری رنگ

نیازمندتعدادی خانم و یا نوجوان جهت زیر کاری رنگ

1 ماه پیش0

نیازمند یک منشی خانم جهت کار در دندانپزشکی

نیازمند یک منشی خانم جهت کار در دندانپزشکی

1 ماه پیش0

کار در آزمایشگاه طبی پس از کارورزی رایگان

کار در آزمایشگاه طبی پس از کارورزی رایگان

خیلی وقت پیش0

لابی من و حراست (موقعیت خوب )

لابی من و حراست (موقعیت خوب )

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام یک تراکت چسبان در همدان

استخدام یک تراکت چسبان در همدان

خیلی وقت پیش0

استخدام بازاریاب خانم

استخدام بازاریاب خانم

خیلی وقت پیش0


استخدام اپراتور تلفن خانم یا آقا در آزانس

استخدام اپراتور تلفن خانم یا آقا در آزانس

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام همکار جهت کار مرتبط با بیمه

استخدام همکار جهت کار مرتبط با بیمه

خیلی وقت پیش0

استخدام کارگر در کارگاه کانال سازی

استخدام کارگر در کارگاه کانال سازی

خیلی وقت پیش0

استخدام در کارگاه مبل سازی

استخدام در کارگاه مبل سازی

خیلی وقت پیش0

یک مجموعه طراحی داخلی دعوت به همکاری مینماید

یک مجموعه طراحی داخلی دعوت به همکاری مینماید

خیلی وقت پیش0

قابل توجه جوانان علاقمند به یادگیری کار در دارو خانه

قابل توجه جوانان علاقمند به یادگیری کار در دارو خانه

خیلی وقت پیش0


استخدام جوشکار و کارگر ساده در شهرکی صنعتی

استخدام جوشکار و کارگر ساده در شهرکی صنعتی

خیلی وقت پیشتوافقی

اسنخدام همکارخانم مسلط به کامپیوتر

اسنخدام همکارخانم مسلط به کامپیوتر

خیلی وقت پیشتوافقی

نیازمند تعدادی کارگر آقا و خانم

نیازمند تعدادی کارگر آقا و خانم

خیلی وقت پیش0

نیازمند یک خانم آشنا به امورسموم ترجیحا گیاه پزشک

نیازمند یک خانم آشنا به امورسموم ترجیحا گیاه پزشک

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام فروشنده خانم در استان همدان

استخدام فروشنده خانم در استان همدان

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام همکارخانم آشنا با کامپیوتر

استخدام همکارخانم آشنا با کامپیوتر

خیلی وقت پیش0


استخدام بازاریاب بیمه ایران

استخدام بازاریاب بیمه ایران

خیلی وقت پیشتوافقی

آگهی استخدام رستوران

آگهی استخدام رستوران

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام کارگر خانم

استخدام کارگر خانم

خیلی وقت پیش0

استخدام کمک آشپز

استخدام کمک آشپز

خیلی وقت پیشتوافقی

فروش ویژه به صورت اقساطی بدون بهره

فروش ویژه به صورت اقساطی بدون بهره

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام شاگرد ماهر

استخدام شاگرد ماهر

خیلی وقت پیشتوافقی


استخدام شاگرد جهت سقف کاذب

استخدام شاگرد جهت سقف کاذب

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام در فست فود زیگزاگ همدان

استخدام در فست فود زیگزاگ همدان

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام جهت کاردرسفره خانه

استخدام جهت کاردرسفره خانه

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام تعدادی کارگرساده

استخدام تعدادی کارگرساده

خیلی وقت پیشتوافقی

استخدام بازاریاب و حسابدار خانم

استخدام بازاریاب و حسابدار خانم

خیلی وقت پیش0

استخدام شاگرد رستوران

استخدام شاگرد رستوران

خیلی وقت پیش0


استخدام آقا جهت کاردرسوپرمارکت

استخدام آقا جهت کاردرسوپرمارکت

خیلی وقت پیش0

استخدام  یک نفرآقا به عنوان مربی

استخدام یک نفرآقا به عنوان مربی

خیلی وقت پیش0

استخدام خانم حدود 45 تا 55 سال

استخدام خانم حدود 45 تا 55 سال

خیلی وقت پیش0

استخدام نیمه وقت صندوقدار خانم

استخدام نیمه وقت صندوقدار خانم

خیلی وقت پیش0

استخدام دو ردیف شغلی در کارواش

استخدام دو ردیف شغلی در کارواش

خیلی وقت پیش0

استخدام تعدادي پيك موتوري

استخدام تعدادي پيك موتوري

خیلی وقت پیش0


استخدام ظرف شور اقا

استخدام ظرف شور اقا

خیلی وقت پیش0

راهنمایی ها و لینک های مفید

دانلود اپ جام 24

با استفاده از اپ جام 24 در پلتفرم اندروید و به زودی ای او اس و ویندوز فون، شما می توانید اگهی های جام24 را مشاهده، اگهی رایگان ارسال و از تخفیف ویژه برای ارسال اگهی چاپی در روزنامه برخوردار شوید. فقط کافیست که اپ ما را دریافت و بر روی دستگاه هوشمند خود نصب نمائید.


دانلود اپ جام24 برای ایفون و ایپد و یا دانلود اپ جام24 برای گوشی و تبلت های اندرویدی