با ما تماس بگیرید : ۱۸۸۳ ۰۲۱

تعرفه ها

تعرفه های فعلی برای ثبت آگهی در جام24 به شرح زیر می باشد :


شرح از تاریخ تا تاریخ قیمت هر کادر
رایگان اینترنتی 1395/09/20 1396/01/01 0 تومان
تعرفه متنی تهران 1395/09/20 1396/01/01 15,000 تومان
تعرفه تصویری تهران 1395/09/20 1396/01/01 20,000 تومان
تعرفه تصویری صفحه اول تهران 1395/09/20 1396/01/01 30,000 تومان
تعرفه تصویری صفحه آخر تهران 1395/09/20 1396/01/01 22,000 تومان
تعرفه متنی آذربایجان 1395/09/20 1396/01/01 6,000 تومان
تعرفه تصویری آذربایجان 1395/09/20 1396/01/01 6,000 تومان
تعرفه تصویری صفحه اول آذربایجان 1395/09/20 1396/01/01 12,000 تومان
تعرفه تصویری صفحه آخر آذربایجان 1395/09/20 1396/01/01 6,000 تومان
تعرفه متنی غرب کشور 1395/09/20 1396/01/01 6,000 تومان
تعرفه تصویری غرب کشور 1395/09/20 1396/01/01 6,000 تومان
تعرفه تصویری صفحه اول غرب کشور 1395/09/20 1396/01/01 12,000 تومان
تعرفه تصویری صفحه آخر غرب کشور 1395/09/20 1396/01/01 6,000 تومان
تعرفه متنی شمال کشور 1395/09/20 1396/01/01 6,000 تومان
تعرفه تصویری شمال کشور 1395/09/20 1396/01/01 6,000 تومان
تعرفه تصویری صفحه اول شمال کشور 1395/09/20 1396/01/01 12,000 تومان
تعرفه تصویری صفحه آخر شمال کشور 1395/09/20 1396/01/01 6,000 تومان