با ما تماس بگیرید : ۱۸۸۳ ۰۲۱

گمشده مدرک کارشناسی

کد آگهی : 102,584


اطلاعات آگهی :

تاریخ ارسال
1395-10-19
دسته بندی
قیمت
توافقی
شهر
تهران


مدرککارشناسی اینجانب پگاه
پورمندفرزندصادق به شماره شناسنامه11441 صادره ازشمیران درمقطع کارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی صادره ازواحد دانشگاه تهران جنوب مفقودگردیده وفاقداعتباراست.ازیابنده تقاضامیشوداصل مدرک رابه نشانی تهران خیابان کریم خان زند خیابان ایرانشهرشمالی نبش آذرشهر پ209ویاکدپ
ستی1584715414ارسال نمایند


قبول کلیه دعاوی حقوقی

قبول کلیه دعاوی حقوقی کیفری،خانواده،ثبتی…

مشاهده

مفقودی سند موتورسیکلت

سندموتورسیکلت به شماره انتظامی 61261ایران127مدل…

مشاهده

مجمع عمومی نوبت سوم

مجمع عمومی

مشاهده